sách

Tình yêu là một thứ đáng sợ, nhất là khi người ta hiểu lầm về nó. Nhưng họ vẫn chọn nó thay vì không yêu. . .Muốn lấy lại thứ đã mất chỉ cần quay ngược thời gian, không sai, đáng tiếc đó lại là điều không thể.

sách

Thật đau đớn làm sao khi con người không thể hiểu được cảm xúc của loài người, mà thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau đó. Nhưng họ vẫn có quyền và phải tiếp tục sống, có lẽ là để tìm ra ý nghĩa của nó.